Det er GIC’s formål at fremme og koordinere medlems klubbernes fælles interesser.

Næste bestyrelsesmøde

19-April-2017

Generalforsamling i GIC's Hovedbestyrelse

Der afholdes Ordinær Generalforsamling i GIC's Hovedbestyrelse
Onsdag den 19. april 2017 kl. 18:30 i Foreningslokale 1 i Glostrup Hallen.
Vel mødt